Attend Õigusbüroo OÜ

Vabadus olla edukas .. oskus hinnata aega … võimalus valida parem


Attend Õigusbüroo OÜ on võlgade sissenõudmisteenust osutav ettevõte, mis aitab oma kliente nii Eesti Vabariigis kui ka välisriikides alates 2004 aastast. Õigusbüroo klientideks on mitmed Eesti suurettevõtted kui ka väiksemad äriühingud, kelle igapäeva rahavoogude parandamiseks on vajalik tõhus krediidipoliitika.Attend Õigusbüroo OÜ omab pikaajalist kogemust Eesti kohtupraktikas ning pankroti- ja likvideerimismenetlustes. Büroo igapäevatöö hulka kuulub ka klientide esindamine erinevates õiguslikes vaidlustes sh pankroti – ja likvideerimismenetlustes.Attend Õigusbüroo OÜ on osutanud alates 2005 aastast võlgade sissenõudmisteenust ka välisriikides. Tänu pikale rahvusvahelisele kogemusele on kujunenud välja usaldusväärsed rahvusvahelised partnerid, läbi kelle on võimalik sissenõuet teostada enam kui 90 välisriigis. Partnerid asuvad vajalikus sihtriigis ning teostavad võlgnevuse sissenõuet kohapeal, tundes kohalikku ärikultuuri, riigi õigussüsteemi ja standardeid.