Abi Kapital Grupp OÜ

Abi Kapital Grupp OÜ põhineb 100% Eesti erakapitalil ja oskusteabel ning pakub nii haridusasutustele kui ettevõtetele finants- ja krediidialaseid lahendusi alates 2006 aastast.

Põhiliseks tegevusvaldkonnaks on suurettevõtete debitoorsete võlaportfellide haldamine ja finantseerimine. Teenused kujundatakse vastavalt kliendi krediidi- ja kliendipoliitika iseärasustele.